De 5 belangrijkste zaken die werknemers aanhalen voor hun ontslag.

Uit een studie van Revelio Labs die miljoenen werknemersprofielen analyseerde leren we dat de 5 belangrijkste oorzaken van uitval de volgende zijn:

Vaak kijkt men, als men het over ontevredenheid heeft bij werknemers naar ontevredenheid over het loon. Uit dit grootschalige onderzoek staat deze reden op de ranking slechts op de 16 de plaats. Conclusie, loon is niet het bindmiddel bij uitstek.

Waarom verlaat men dan een bedrijf?   

1 Giftige bedrijfscultuur.

Dit onderwerp heeft veruit de hoogste score en vind men bijvoorbeeld wel 10 maal belangrijker dan het loon. Waarover gaat het? Geen adequaat diversiteitsbeleid, te weinig respect voor de medewerkers en  onetisch gedrag. 

2 Werkonzekerheid en reorganisatie

Bij sombere bedrijfsvooruitzichten grijpt men vaak naar ontslag of reorganisatie. Men merkt dat werknemers sneller ontslag nemen in dergelijke gevallen. men gaat dan op zoek naar meer werkzekerheid. Slechte carrière vooruitzichten dragen hiertoe ook bij. 

3 Te innoverend karakter

Werknemers vertrekken vaker bij innovatieve bedrijven dan bij de andere. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien vreemd. Veel werknemers vinden het immers fijn om een uitdaging aan te gaan. Maar bij nader inzicht weet men dat in dergelijke bedrijven werknemers vaker meer uren maken, sneller en meer werken. Op lange termijn blijkt dat echter onhoudbaar en gaat het minder goede evenwicht tussen werk en privéleven toch zijn tol eisen. In navolging van dat besef besluit men vaak andere horizonten op te zoeken. 

4 Gebrek aan oprechte waardering

Veel werknemers vinden dat hun bedrijf de goede en slechte presteerders van elkaar moet kunnen onderscheiden waar het gaat om erkenning en beloning. Werkgevers die slechte prestaties tolereren of talent niet naar waarde schatten kennen een groter verloop. 

5. Slechte reactie op COVID-19

Bedrijven die niet gepast reageerden op de pandemie hebben meer medewerkers verloren.
Werknemers verwachten dat hun bedrijf de gepaste voorzorgen hanteert betreffende gezondheid en welzijn. 

Vandaag moet elke organisatie het dragende element van zijn bedrijfscultuur goed snappen.

Werken aan de kwaliteit van de bedrijfscultuur kan vermijden dat teveel werknemers de organisatie verlaten. 

En hoe zit het met de bedrijfscultuur bij jou? 

Geen idee, stap in een loopbaanbegeleidingstraject en ga aan de slag met jouw werkwaarden en bedrijfscultuur.

 

Sandra Bonny, oprichter en zaakvoerder Diaspoor