Privacy

Privacybeleid 
Versie 1.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5-4-2024

Life Coaching Life Change, gevestigd aan de Zwanenhof 40, 2400 Mol

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@lifecoachinglifechange.be

Zwanenhof 40
2400 Mol

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Life Coaching Life Change verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bericht (optioneel)

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lifecoachinlifechange.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Life Coaching Life Change  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Life Coaching Life Change analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Life Coaching Life Change verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Life Coaching Life Change neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Life Coaching Life Change bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Naam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bericht (optioneel)

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

 

Reden: eventuele correspondentie

Reden: eventuele correspondentie

Reden: eventuele correspondentie

Reden: eventuele correspondentie

Reden: eventuele correspondentie

Reden: eventuele correspondentie

 

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Life Coaching Life Change verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Life Coaching Life Changeblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Life Coaching Life Change gebruikt  technische en functionele cookies:

moove_gdpr_popup (controle of cookie is geaccepteerd) duur: 3 maanden

wordpress_test_cookie  (het opslaan van voorkeuren, zoals locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.) duur: sessie

etBloomCookie_optin_1 (wordt gebruikt om de pop-up van de nieuwsbrief weer te geven) duur: 1 maand

We gebruiken ook analytische cookies van Google

_ga (gebruikers te kunnen onderscheiden) duur: 2 jaar

_git  (gebruikers te kunnen onderscheiden) duur: 1 dag

_gat_gtag_UA (bepalen locatie) duur: sessie

We hebben verder met Google de volgende zaken geregeld:

  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • Er worden in geen geval gegevens gedeeld met Google
  • We gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network.

We gebruiken ook marketing cookies

_fpb (Deze cookie helpt onze advertenties te leveren aan mensen die onze website al hebben bezocht wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform bevinden dat wordt aangedreven door Facebook Advertising). Duur 3 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Life Coaching Life Change heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lifecoachinglifechange.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Life Coaching Life Change wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Life Coaching Life Change neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lifecoachinglifechange.be

 

Terugbetalingen

Voorwaarden voor uitzonderlijke terugbetalingen op een evenement:

– Terugbetalingen worden uitzonderlijk toegepast bij ziekte, ongeval of overlijden

– Terugbetalingen verlopen automatisch bij annulering van een evenement door Life Coaching Life Change

– Andere redenen zijn uitgesloten