Deze maatschappij vol mogelijkheden maakt het je niet gemakkelijk en zet je vaak voor een moeilijke keuze. Kies je voor kwantiteit of kies je voor kwaliteit?

 

*** Kwaliteit boven kwantiteit.

 

Je hoeveelheid tijd, geld en energie is beperkt. Jij moet kiezen hoe je deze benut om je leven zo mooi mogelijk te maken. Een mooi goed leven is gevuld met kwaliteit. Kwaliteit van het leven komt uit juiste keuzes en prioriteiten.

Kwaliteit betekent meegaan op lange termijn, dan is kwantiteit tegenovergesteld: korte termijn. Een leven vol kwantiteit is een leven waarin je kiest voor hoeveelheid, een leven gevuld met veel….

 

*** Kern van kwaliteitsvol leven

 

De kwaliteit van je leven verhogen is niet moeilijk. Het draait om het maken van keuzes, om het stellen van prioriteiten. Om de kwaliteit van je leven te verhogen, kun je je vasthouden aan deze regel:

“Richt je tijd, geld en energie zoveel mogelijk op een beperkt aantal dingen die je leven mooier maken op zowel de korte als lange termijn.”

Door te kiezen voor een kwalitatief leven kun je je leven fijner maken. Je kunt je gezondheid verbeteren, je relaties verdiepen, je carrière in een stroomversnelling brengen en je simpelweg gelukkiger voelen.

 

*** Ga voor goede vaste relaties

 

Wie kiest voor kwantiteit in relaties gaat voor hoeveelheid, voor populariteit. Toch is het vreemd dat je zeer veel ‘vrienden’ kunt hebben en je toch eenzaam kunt voelen.
Er is een groot verschil tussen een ‘vriend/in’ die je kent van het uitgaan en een vriend/in waar je al jaren lief en leed mee deelt.
De band die je hebt/opgebouwd met je vrienden, je familie en je eigen gezin vormen de basis van jouw levensgeluk.
Wanneer je kiest voor kwaliteit in je relaties, kies je voor een beperkte hoeveelheid mensen die jou echt gelukkig maken.
Focus je op enkele mensen die echt belangrijk voor jou zijn. Hoe dieper deze relaties, hoe kwaliteitsvoller je leven.

 

Verhoog de kwaliteit van je leven

 

Kiezen voor kwaliteit kun je doen in ieder levensgebied in je leven. Je kan de kwaliteit van je leven verhogen en beter in je vel zitten. Geniet van elk moment.